Uw privacy is gewaarborgd

 

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door Profphone worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Privacy op internet

 

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@profphone.nl. Indien u een Profphone account heeft, kunt u uw persoonlijke gegevens ook online bekijken en aanpassen.

 De verbinding met de Profphone pagina’s voor uw klantgegevens en betaling zijn altijd via een beveiligde verbinding. (SSL)